Nieuw stripmuseum Storyworld krijgt half miljoen

nieuws
foto: André Huitenga

Het nieuwe stripmuseum met de nieuwe naam Storyworld in Groningen krijgt 500.000 euro van de Bank Giro Loterij.

De schenking van de BankGiro Loterij zorgt ervoor dat het museum de ambitieuze inrichting in het nieuwe Forum kan realiseren.

Naast Storyworld krijgt ook het Groninger Museum geld. Naast de jaarlijkse bijdrage van 300.000 euro krijgt het museum een extra bedrag van 283.909 euro, waarmee de totale bijdrage op bijna 584 duizend euro uitkomt.

De bijdrage van de loterij voor de stad Groningen bedraagt zo meer dan een miljoen euro.

Deel dit artikel:

 1. Ik ben een aantal malen naar het Stripmuseum geweest.
  Doen!
  Dus ook de Bank Giro Loterij is op het verkeerde benen gezet!
  Ik zal ze wat info sturen.
  Ik verwacht namelijk dat het nieuwe Groninger Forum nooit open gaat.
  Als men naar het Stripmuseum (Storyworld) zou willen kom je er niet levend uit het Groninger Forum.
  Ik heb inmiddels de Rijksrecherche benadert wegens de dodelijk valse ontruimingsrapporten.

  Mevrouw Kiki
  Mevrouw Kiki

 2. Ik heb info gezonden naar de Rijksrecherche. Dat loopt nog.
  De Groninger Brandweer heeft – mijns inziens – minstens tien keer onjuist geïnformeerd.
  Daarom heb ik ook A.Rodenboog (Lid Veiligheidsregio) verzocht om een onderzoek te doen.

  Volgens de berichten komt het Stripmuseum op de 7e etage.
  Maar juist over die 7e etage is erg veel onduidelijkheid in de twee valse ontruimingsrapporten.
  Bovendien is de kans op hoogtevrees en bevingsvrees op de roltrappen in het open atrium – naar die 7e etage – heel erg groot.

  (*) Info uit 2009 over de definitief ontwerp.
  (*) dGmr Rapport 16 november 2011: Trappenhuis West > 2 bezoekers
  Trappenhuis Oost > 53 bezoekers
  (*) dGmr Rapport 20 maart 2012: Trappenhuis West > 259 bezoekers
  Trappenhuis Oost > 53 bezoekers

  https://www.slideshare.net/vogol1/definitief-ontwerp-groninger-forum

  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmb3J1bWdyb25pbmdlbnxneDo0M2Y5MmM0NDEyOTEyOTA3

  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmb3J1bWdyb25pbmdlbnxneDoyZWRkNDY4Nzg0MzY4NTMx

  1. A.Rodenboog (lid van de Veiligheidsregio Groningen en burgemeester van Loppersum) doet op mijn verzoek
  eveneens onderzoek naar de valse dGmr ontruimingsrapporten / toetsingswijze.
  En de niet bevingbestendige – HORROR – trappen in de betonkernen van het Groninger Forum.

  2. Ook doet A.Rodenboog onderzoek naar de toetsing van de Brandweer over de ontruiming
  van overige panden.
  Omdat de cel dreigt voor eigenaren met een brandonveilig gebouw. Zie link (*) verderop.
  De kans is heel erg groot dat diverse zakelijke panden – in de Provincie Groningen – NIET zijn getoetst
  op de ontruimingseis van het Bouwbesluit: ontruiming binnen een minuut uit een brandende ruimte.
  De zakelijk panden zijn zeer waarschijnlijk getoetst met de NIET wettelijke NEN 6089 / rekentool NPR 6080.
  Daardoor zijn wellicht deze pandeigenaren NIET meer verzekerd!!!
  Brandweer Nederland promoot en gebruikt deze niet wettelijke ontruimingnorm.
  Brandweer Nederland neemt namelijk al jaren deel aan de niet wettelijke ontruimingsnorm NEN 6089.

  Een medewerkster van de gemeente Den Haag heeft tegen mij verklaard dat – bij navraag bij
  de Veiligheidsregio Haaglanden – de gemeente Den Haag inderdaad NIET toetst op basis van het wettelijke
  Bouwbesluit: maar dat zij toetst met de niet wettelijke NEN 6089.
  Veiligheidsregio Haaglanden doet aan maatwerk bij bijzondere gebouwen.
  Wethouder Joris Wijsmuller ontkent dit alles.

  3. A.Rodenboog onderzoekt ook mijn vraag waarom de Provincie Groningen geen onderzoek heeft laten uitvoeren
  – door bureau van Rossum over de gevolgen van de niet wettelijke bevingnorm NPR 9998 – voor
  de zeer kwetsbare halfsteens Schipperswoningen in Stad en Ommeland.

  Op 5 maart 2018 zal er met mij en A.Rodenboog een ‘stand van zaken gesprek’ zijn, maar alleen als daarvan een verslag wordt gemaakt.

  Mevrouw Kiki
  ^^^^
  De brandveiligheid van de buren (Poelestraat / Sint Jansstraat / Schoolstraat) rondom het Groninger Forum is ook zeer zwaar in geding. Door het Wind Driven Fire Effect.
  (*) kijk bij punt 31
  http://hlpdata.net/blad.php?blad_id=582&onderdeel=1&titel=Cel%20dreigt%20voor%20eigenaar%20van%20brandonveilig%20gebouw
  (*)
  https://www.brandveilig.com/nieuws/architecten-en-gebouweigenaren-hebben-sleutelrol-52602
  (*)
  https://brandveiliggebouw.nu/vragen/item/in-hoeverre-ben-ik-als-eigenaar-verantwoordelijk-voor-de-brandveiligheid-in-mijn-pand
  (*)
  Uit de documenten blijkt dat de Forum beving-bouwvergunning van 2015 – niet is getoetst op Bouwbesluit 2012.
  Volgens het betrokken ingenieursbureau dGmr zou zij hebben getoetst op het verouderde Bouwbesluit van 2013 ….
  file:///C:/Users/Gast/Downloads/infoblad-omgevingsvergunning-en-melding-brandveilig-gebruik-bouwbesluit-2012.pdf
  (*)
  file:///C:/Users/Gast/Downloads/de-aanpak-van-malafide-pandeigenaren-de-handhaving-van-de-woningwet.pdf
  (*)
  https://www.brandveilig.com/onderwerpen/adviesbureaus/periodieke-controle-verantwoordelijkheid-gebouweigenaren-28025

 3. Hallo O.Kars,
  Omdat het Openbaar Ministerie niets doet, doet de Rijksrecherche ook niets.
  Maar ik heb goede hoop dat de BankGiro Loterij al mijn info op pakt.
  Ik heb een uitgebreid informatief gesprek met hen gehad.

  Mevrouw Kiki

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *