Hoorzitting in wijk over Aanpak Oosterhamrikzone

nieuws
foto: Bob de Vries

Bewoners van de Oosterparkwijk en Korrewegwijk die hun mening willen geven over de plannen voor de Oosterhamrikzone, hoeven daarvoor niet naar het stadhuis. Op 6 maart is er in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade een hoorzitting.

Het is voor het eerst dat de gemeenteraad een inspraakbijeenkomst houdt in een wijk. “Door de inspraak dicht bij huis te organiseren, verlagen we de drempel voor inwoners om hun mening te geven”, zegt voorzitter Diederik van der Meide van de raadscommissie Beheer en Verkeer. “We hopen dat er zo meer mensen komen om de raadsleden hun mening over de Aanpak Oosterhamrikzone te vertellen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zeggen wat ze vinden van deze plannen voor hun eigen leefomgeving.”

Het stadsbestuur heeft op 20 februari een ontwerpbesluit genomen over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone. De fracties van SP en ChristenUnie hebben een alternatief voorstel gemaakt. Na bespreking op 14 maart in de raadscommissie neemt de gemeenteraad waarschijnlijk in juni een besluit.