Gaswinning nú wel omlaag: “Parlementaire enquête ligt voor de hand”

Susan Top van het Groninger Gasberaad vindt dat er snel onderzoek moet komen naar het handelen van de regering vlak na de beving in Huizinge in 2012. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde toen de regering om de gaswinning terug te brengen naar twaalf miljard kuub per jaar. En dat is hetzelfde advies dat het SodM gisteren gaf.

“Het advies van gisteren is niet nieuw, vijf jaar geleden lag dit advies er ook al. Twaalf miljard kuub per jaar is het enige niveau waarbij je de veiligheid kunt garanderen. Met dit advies is destijds niets gedaan. In tegendeel, de gaswinning is toen juist omhoog gegaan. Dat is nu onbestaanbaar dus deze keer zal er met het advies ook werkelijk iets moeten gebeuren”, aldus de voorvrouw van het Groninger Gasberaad.

“Gisteren kwam ook naar buiten dat de oud SodM directeur Jan de Jong het vijf jaar geleden een meedogenloos besluit van de toenmalige coalitie vond. Ik zou nu echt willen weten of het een besluit was van het toenmalige kabinet of dat het hen is overkomen. Daarom ligt een parlementaire enquête voor de hand”, besluit Top.