Kritiek op weghalen camera’s Folkingestraat

nieuws

Diverse raadsfracties hebben moeite met de plannen van de gemeente om de beveiligingscamera’s op de route tussen de Vismarkt en het Groninger Museum weg te halen.

Burgemeester Den Oudsten wil de camera’s, die er ruim een jaar hangen, verwijderen. Het doel was het terugdringen van overlast van junks en dealers, en volgens het stadsbestuur hebben de camera’s nauwelijks effect gehad.

Volgens de ondernemers in de Folkingestraat hebben de camera’s wel degelijk effect en moeten ze daarom blijven. Den Oudsten zegde toe bij stijgende overlast de situatie alsnog te zullen bekijken.