Statushouders ondertekenen participatieverklaring

35 Statushouders ondertekenden vandaag, in het stadhuis, de zogenaamde participatieverklaring.

Het gaat om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Het is een verplicht onderdeel van de inburgering. Zo maken nieuwkomers kennis met rechten, plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

Om zicht te krijgen op onze waarden en normen volgden de nieuwkomers workshops in het Floreshuis.