SP: gemengde woonwijk op Suikerunie-terrein

De nieuwe woonwijk op het Suikerunie-terrein moet de meest gemengde woonwijk van de stad worden. Dat vindt de raadsfractie van de SP.

Volgens de SP moet er in de ontwikkelplannen rekening gehouden worden met minimaal 40 procent sociale huurwoningen, 30 procent middeldure huurwoningen (tussen de 710 en 970 euro) en 15 procent goedkope koopwoningen. De overige 15 procent kan bestemd worden voor andere woonvormen.

Volgens de SP bestaat er nu al een grote behoefte aan sociale en middeldure huurwoningen, en blijft de behoefte aan goedkopere koopwoningen de komende jaren groot. Ontwikkelaars moeten uitgedaagd worden en het moet het corporaties makkelijk gemaakt worden om dit op het SuikerUnie-terrein te bouwen. De SP doet hiervoor een voorstel tijdens de raadsvergadering van woensdag.

Deel dit artikel:

 1. Hoezo de SP komt op voor de gewone man? Kun je beter VVD stemmen en eerlijk zeggen dat je voor het kapitaal bent, ik geef eerlijk toe dat een ander mij geen reet intresseert ik eerst. Linkse zooi denk ook rechts, maar lult links voor zijn eigen hachje, BAH!!!!!!!!!!! De gemiddelde SP-stemmer kan de huur van 700 euro niet eens betalen, gekkenboel.

  1. Onder het motto. Mensen zijn allemaal hufters en de enige eerlijke mensen zijn de genen die daar voor uit komen. Wat natuurlijk gewoon een excuus is om je egoïstisch te gedragen.

  2. Beste Anne, je eerst beter even inlezen. Ze hebben gewoon een site. De achterban van de SP zal gemiddeld genomen inderdaad niet zo vermogend zijn als die van bijv. de VVD, maar een huur van €700,- is tegenwoordig ook niet bepaald ongewoon meer. Helaas een gevolg van het bestrijden van zogenaamde ‘scheefhuur’, WOZ waarde waardoor ook de huurprijzen omhoog zijn geschoten en het expres laten oplopen van een tekort aan aanbod op de sociale woningmarkt. Daar mag je de PvdA tezamen met de VVD voor bedanken. Iets waar de SP ook altijd tegen heeft gestreden. Wat je ze mag verwijten is dat ze nooit hebben meegeregeerd, ook toen ze de kans kregen. Want dan hadden ze wellicht de woningmarkt nog enigszins kunnen beschermen tegen het heersende kapitaal. Maar wat je roept klopt niet, ze hebben er altijd tegen geageerd. Je hoofdletters en uitroeptekens ten spijt, het is gewoon een gegeven, of je nu voor- of tegenstander bent. De SP is in Nederland de meest linkse partij, daar zit echt weinig rechts aan.

   1. Wellicht de meest linkse partij bij een gebrek aan alternatief. Maar de SP is wel naar rechts opgeschoven!

   2. Oké, ook goed. Noem ‘s twee punten. Nee, makkelijker. Noem er ‘s eentje? Gewoon eentje waaruit blijkt dat de SP naar rechts is geschoven? Kijk, dat het geen Maoistische/Leninistische partij meer is, dat was al een tijdje bekend. Dat waren ze eind jaren ’80 al niet meer. Maar minder links?

   3. Ha! Een Rouvoetje. Ik kan er wel 10 opnoemen. Eéntje dan. Maar kan het artikel in de volkskrant niet meer terugvinden, waarin Peter Verschuren in Hoogezand uitkeringsgerechtigden dwangarbeid had willen doen bij post.nl. 2 dan, waar was de SP op de manifestatie ‘Dwangarbeid Nee’. Zich wel profileert mbt aardbevingsproblematiek versus de huizenbezitter. En niet van algemene aard. De problemen zijn legio. Ook mbt de werkgelegenheid. Het is bij de SP een aardverschuiving. 3 dan, waarom heeft de SP goedkope sociale huurwoningen laten slopen in de Grunobuurt. 4 dan. Waarom geeft de SP steun voor sloop sociale huurwoningen in de wichersstraat en derhalve directe steun aan verbouwing van de Ringweg. 5 dan, de komst van het forum met steun van de SP. etc etc etc etc

   4. Puntje vijf is sowieso niet waar. Te goedkoop. Ze zijn altijd tegen het Forum geweest. Ze hebben enkel een referendum gerespecteerd. Iets wat ze overigens in mijn ogen niet hadden mogen doen, gezien de opzet van het referendum. Ik zie daar overigens al weinig rechts geschuif in.

    Even vanaf punt één. Peter Verschuren is niet de SP. Gemeentelijk wordt er dikwijls dingen geroepen die niet volgens een standpunt van de partij zijn. Ook weer prima terug te vinden op hun site wat betreft eerlijke banen en het pesten van uitkeringsgerechtigden, staat er letterlijk. Het roepen van standpunten van een enkeling zie je overigens bij elke partij terug.

    Punt twee. Omdat ze niet bij een dergelijke manifestatie zijn geweest (kan ik niet verifiëren), zijn hun standpunten ineens rechtser geworden? Ik zie het niet, maar dat kan aan mij liggen. Je kunt ze hooguit verwijten dat ze er niet waren mijns inziens.

    Punt drie. De SP, en ik ben het met ze eens, vind naast dat je sommige woningen beter kunt slopen, want mensonwaardig, ook er voor moet zorgen dat er voldoende aanbod is. Dat is er niet en daar ageren ze tegen. Wat jij doet is uit z’n context trekken, door de halve waarheid op te lepelen. De SP is ook altijd opgekomen voor mensen uit de minder bedeelde buurten in slechte woningen, landelijk (de Grunobuurt valt daar mijns inziens niet onder). Ook hier weer, hun standpunt in deze staat keurig op hun site.

    Punt vier. Omdat het één niets met het ander te maken heeft. Zie ook weer je eigen punt drie. Of ik het met hun eens ben is weer een ander ding. Persoonlijk geloof ik niet in een ringweg die dwars door de stad loopt. Maar desondanks zie ik niet in waarom dit ineens een ruk naar rechts is. Dat zou je overigens ook gewoon de partij ter plaatse kunnen vragen, wellicht krijg je een verhelderend antwoord.

    Je pakt ook alleen de gemeentelijke SP aan, daar waar een landelijke SP heel erg duidelijk is wat betreft de huurmarkt. naar mijn weten ging het daar over en zie ik nog steeds niet in wat de SP ineens een stuk rechtser maakt in deze. ik blijf ook bij m’n stelling dat de SP nog steeds het meest linkse alternatief is. Of jij moet een meer linkse partij weten? En weet je, dan mag je nog kritisch zijn ook. Ook als je mening is dat de SP een stuk rechtser is geworden. Ik deel die mening simpelweg niet. Ik deel wel de mening van Anne aangaande verantwoordelijkheid nemen. Daarin kan de SP nog een hoop leren, of zal moeten veranderen om in de toekomst nog mijn stem te krijgen.

    Wat ik overigens ook niet snap is je aanvallende intentie op iemand die je oprecht vraagt waarin de SP dan rechtser is geworden, iets wat je met een uitroepteken typt. Prima vraag dan, toch? Vervolgens een ontwijkend antwoord dat je legio antwoorden daar op kan geven, maar dat niet doet, omdat de SP dan in ademnood (?) zou komen. Dan vraag ik één standpunt en brand je ineens helemaal los, als zijnde een groots opgebouwde aankondiging. Heb je jezelf niet een beetje erg hoog zitten, Otto? Getuige ook je roepende wijze van typen, middels uitroeptekens. Ik denk dat je het tegendeel bereikt van je willen overtuigen. Of eigenlijk, ik weet het wel zeker.

   5. Dat is dus ook het probleem, waar de politieke partijen uiteindelijk mee door mand vallen Jeroen. Een beleid opwerpen, maar tegelijktijdig roepen, dat het niet in zijn geheel door de partij wordt ondersteund. Het zgn zelfreflecteren. In de hoop, toch nog enigszins een profiel te creëren van je partij, waar je voor staat. Uiteindelijk gaat het om de besluitvorming in de politieke arena. De SP was zekers voorstander van het Forum, maar dit betrof de vorm. Het had ook betrekking op een 2-tal andere prestigeprojecten zoals is besloten in het college 2006-2010 zoals is aangedragen door hun coalitiepartners. Tot op de dag van vandaag hangt het nog als een molensteen om hun nek.

    Landelijk; omdat de SP steeds meer beweegt richting de EU. En hun beleid steeds meer beweegt richting de vluchtelingen, om nog links te doen lijken. Alsook hun beleid tegenwoordig steeds meer richt op de ouderen. Maar de natuurlijke achterban komt vrijwel niet meer in hun verhaal voor. Maar goed, de verkiezingsuitslag sprak boekdelen en dus zal ik het wel mis hebben (cynisme)

   6. https://groningen.sp.nl/nieuws/2009/06/forum-sp-respecteert-referendum Wat betreft het standpunt ten aanzien van het Forum. Ze hebben zelfs tegen gestemd. Nogmaals, of ze dat referendum hadden moeten respecteren kun je je afvragen, gezien de vorm van dat referendum. Hebben ze wel gedaan. Ze zijn alleen nooit voorstander geweest. Het hele dossier omtrent de Oostwand is ook volledig op hun site terug te vinden.

    Wat jij eigenlijk aangeeft is het duivelse dillema van een partij als de SP. Enerzijds wordt ze maar al te gauw verweten dat ze minder links zijn geworden, maar aan de andere kant zullen ze concessies moeten doen als ze ooit willen meeregeren en dan raken ze weer een deel van hun achterban kwijt. Want; te rechts geworden. Naast dat de SP gewoon wel ‘s verantwoordelijkheid moet nemen, zal daar ook een bewustwording moeten komen vanuit de achterban. Je kunt geen coalities smeden door helemaal aan je standpunten vast te blijven houden, gaat niet.

 2. Plant het vol met in beton gegoten tumoren met kijkgaten, waardoor je een concentratie gaat krijgen van dit soort tumoren. Maak er dan vrije sector, studentenappartementen en woningen voor medelanders van en laat deze dan bij elkaar in de huiskamers gaan kijken.

 3. Groningen weer van ons! Van zijn oerbewoners!

  2022, dan is het forum klaar, om direct door te stomen naar de grootste partij in mijn eigen stad!

 4. Waar ik op had gehoopt was dat de SP zich zorgen maakt(e) om de minder bedeelden. Een huurprijs vanaf 700 euro (1500 gulden) kan de gemiddelde burger niet ophoesten en snap dan ook niet dat juist de SP dit plan steunt. Door verkeert beleid zoals de verhuurdersheffing is een woning huren bijna een luxe geworden helaas. Laat de SP zich zorgen maken om het woningrenoveren ipv van slopen en duurdere woningen te bouwen.

  1. Beste Anne, wat je nu zegt is precies waar de SP voor staat. Het is de partij bij uitstek die zich hard maakt voor de minder bedeelden en juist de partij die ageert tegen veel te hoge huren. Ook in dit plan zou de SP graag zien dat er goedkopere huurwoningen bij komen, het staat er ook gewoon. Maar er is ook, juist doordat de huurmarkt is verziekt door regels tegen het ‘scheefhuren’, een groep die overal tussen valt wat betreft kunnen kopen en moeten huren. Ik heb ook in die groep gezeten en ik kan je verklappen dat dat geen pretje is. En ook ik ben niet enorm vermogend hoor, gewoon Jantje Modaal. Maar de zittende partijen, niet de SP dus, staat niet voor echte banen. Iedereen moet maar flexibel zijn. Gevolg is dat er dus een grote groep is dat nauwelijks nog de huur kan betalen door allerlei maatregelen, maar ook niet in aanmerking komen voor een koopwoning. Dat probleem wordt groter en groter. En nogmaals, we hebben het hier niet over een vermogende groep, absoluut niet. En daar sluit de SP dus ook zijn ogen niet voor. Ter rechter zijde hoor je hier niemand over. Geen enkele partij die voor Jan Modaal staat.

 5. Natuurlijk moeten er woningen in alle prijsklassen zijn voor iedereen. Ik zou echter nooit een dure woning kopen als die tussen de sociale huurwoningen staat. Ik heb gemerkt hoe irritant dat is als je werkt en je zit tussen een groep mensen met andere normen en waarden en andere leefritmes.

 6. Jeroen, ik snap je argument(en) maar de SP kon overal de macht grijpen, ook in Groningen. En waar zijn ze? Nergens, en dat staat mij tegen van de SP. Wel blaffen, maar bijten ho maar, helaas.

  1. Dat klopt. Die kritiek vind ik terecht en heb ik hier ook al ‘s uitgesproken. De SP is te star om en coalitie te kunnen vormen, terwijl ze die kans wel gehad hebben. Maar daar daar zit ook wel een dillema voor de SP. Enerzijds niets willen afdoen aan hun standpunten en dus hun achterban. Anderzijds een beetje opschuiven naar partijen meer ter rechter zijde. Mijn stem hebben ze ondanks mijn kritiek op deze partij wel. Ik ben misschien niet eens zo links als de SP, maar ik vind wel dat het roer nu ‘s flink linksom moet. Te lang heeft een PvdA het linkse gedachtegoed verkwanselt, niets is meer sociaal aan die partij. Het is ook uitgerekend een PvdA minister die de huurmarkt de nek om heeft gedraaid. Even zo voor de zorg. En dat is wel wat de SP wel wil aanpakken, de misstanden in de zorg en de volkomen kromgegroeide huurmarkt. Dat staat ook gewoon keihard in hun partij standpunten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *