Ontwerp Brugstraat en Munnekeholm klaar

Het asfalt in de Brugstraat en Munnekeholm wordt vervangen door gele steentjes. Vorige maand werd de Astraat al aangepakt, en de Brugstraat en Munnekeholm sluiten daar qua ontwerp straks naadloos op aan.

Het wegprofiel wordt versmald en er komt een breed trottoir. Verder komen er meer bomen en op enkele plekken stoepen langs de gevels. Ook komt er een geleidestrook voor blinden en slechtzienden. Verder wordt het profiel van de Hoge der A aangepast en worden twaalf parkeerplaatsen tussen de Turftorenstraat en Brugstraat opgeheven.

De trottoirs op de Astraat worden verbreed en komt er meer ruimte voor fietsparkeren. Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt in mei volgend jaar begonnen. De kosten bedragen een kleine 2 miljoen euro.