Onderzoek naar invoering basisbaan

De gemeente gaat onderzoek doen naar de mogelijke invoering van een basisbaan. Het gaat om een idee van raadslid Jan Pieter Loopstra van de PvdA.

Bijstandsgerechtigden die nauwelijks aan een baan kunnen komen zouden via gesubsidieerde arbeid aan het werk kunnen. Het lijkt op de Melkertbaan van de jaren negentig.

Deze mensen kunnen bijvoorbeeld aan de slag op scholen en bij verenigingen om werk te doen dat anders blijft liggen. De resultaten van het onderzoek worden medio volgend jaar bekendgemaakt.