FNV naar rechter over kwestie thuiszorg

nieuws
Bron foto: Onidu / Flickr / CC 2.0-by-sa

De FNV stapt naar de rechter omdat de gemeente blijft weigeren om de verslagen van keukentafelgesprekken openbaar te maken. Op die verslagen zijn de herindicaties voor huishoudelijke zorg uit 2015 gebaseerd.

De FNV had eerder al gesteld dat het college in gebreke bleef. De gemeente heeft in 2015 met de invoering van de Wet Wmo bijna alle cliënten standaard op 2,5 uur thuiszorg gezet. Dat is voor veel mensen die thuiszorg nodig hebben, te weinig. De cliënten hebben de FNV gemachtigd om verslagen van keukentafel-gesprekken in te mogen zien.

Omdat de wethouder weigert de verslagen te geven, twijfelt de vakbond inmiddels zeer aan het bestaan ervan. Als de verslagen er niet zijn, heeft de gemeente volgens de FNV onwettig gehandeld en moeten de indicaties opnieuw.

Deel dit artikel: