Stad start voorbereiding aanpak Westelijke Ringweg

De stad gaat zich zo langzamerhand voorbereiden op de aanpak van de westelijke ringweg. De gemeente wil graag dat stadjers meedenken over het project.

De noordelijke en de oostelijke ring zijn net klaar en met de aanpak van de zuidelijke ringweg is inmiddels begonnen. Op 9 oktober houdt het stadsbestuur een bijeenkomst om stadjers en belangstellenden voor te lichten en een participatieproject voor te bereiden.

Er is nog wel even tijd voor een goede voorbereiding: het project begint pas na 2022.