Prins Bernhard Cultuurfonds doneert 83.000 euro

De Groninger afdeling van het prins Bernhard Cultuurfonds steunt 21 Groninger cultuurinstellingen door middel van deze grote donatie. 

De 21 instellingen zijn allemaal actief op cultureel, natuurlijk en wetenschappelijk gebied. De donaties van het fonds zijn bedoeld om de maatschappelijke betrokkenheid op deze terreinen te vergroten.

Men is overgegaan tot donatie na de bestuurdersvergadering van 9 oktober jongstleden. Hier werden meerdere organisaties gescreend of zij voldoen aan de eisen die het cultuurfonds stelt voor een donatie. Onder andere een inzet van vrijwilligers is hierbij van belang.

Het Oorlogs- en Verzetsmuseum heeft 3900 euro gekregen, dat is meer dan elke andere organisatie in de Stad heeft gekregen. Dit geld zal het museum gebruiken voor het digitaliseren van de collectie.