Nog meer tijdelijk fietsenstallingen

nieuws
Foto: Henk Tammens

Vanaf nu komen er iedere zaterdag tijdelijke fietsenrekken naast de Korenbeurs en de Akerk en aan de oostzijde van de Vismarkt.

In totaal komen er 400 fietsparkeerplekken bij. De fietsen kunnen gestald worden tussen negen en vijf uur. Fietsstewards helpen het winkelend publiek. Bovendien komen er iedere donderdag tot en met zondag weekendrekken bij het  Martinikerkhof en de Martinitoren en op de hoek van de Guldenstraat en Grote Markt. Het is  bedoeld  voor mensen die naar een  plek zoeken voor  hun fiets en het komt de toegankelijkheid van het stadshart ten goede.

De weekendrekken zijn onderdeel van de aanpak Fietsparkeren. In de loop van volgend jaar komt er een evaluatie.

Deel dit artikel: