Aantal internationale studenten groeit gestaag

nieuws
foto: Bob de Vries

Tot het jaar 2024 zal het aantal internationale studenten in Groningen met zo’n veertig procent toenemen. De GSb baseert dit op de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

De bond geeft aan dat de RUG en Hanze meer aan huisvesting moeten doen. De Stichting Kences rapporteert jaarlijks over studentenhuisvesting in heel Nederland. De bevindingen voor Groningen geven een goede schets van de ontwikkelingen van de komende jaren. Nu blijkt dat het aantal internationale studenten zal toenemen, is meer inzet nodig van de RUG en Hanze om het tekort van kamers voor deze mensen tussen augustus en november te overbruggen.

Dit jaar waren er grote problemen met huisvesting voor internationale studenten. In eerdere rapportages heeft OOG aangetoond dat zij soms op straat hebben geslapen. “Om in de toekomst dit soort wrange situaties voor nieuwkomers te voorkomen dienen de RUG en de Hanze nu op te treden,” aldus de Groninger Studentenbond.

Inmiddels is voor het tweede jaar op rij gebleken dat het aantal nieuwe internationale studenten hoger uitviel dan verwacht. De GSb roept de onderwijsinstellingen op om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van hun huisvesting.