‘Terugkeer van de basisbeurs mogelijk’

nieuws

Het Interstedelijk Studentenoverleg heeft de formerende politieke partijen opgeroepen om de basisbeurs nieuw leven in te blazen. Dit zou jonge mensen minder huiverig maken om te gaan studeren. 

Van de vier formerende partijen zijn de twee christelijke partijen fel gekant tegen het leenstelsel. Het CDA wil de basisbeurs weer invoeren voor bachelorstudenten, de ChristenUnie wil hem ook aan masterstudenten geven. Sinds het afschaffen van de beurs is het aantal studenten dat op kamers gaan wonen aanzienlijk gedaald, in de stad was er een daling van 15% te bespeuren na het afschaffen van de beurs.

De studentenbonden pleiten altijd al voor een terugkeer van de basisbeurs. “We zien dat veel jongeren bang zijn om te lenen en dat geld leidend wordt bij de keuze om wel of niet te gaan studeren. Dit mogen we niet laten gebeuren”, reageert voorzitter Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg. “Wij roepen de formerende partijen op om de basisbeurs weer in te voeren en zo iedereen de kans te geven om te studeren. Het afschaffen van de basisbeurs zou het hoger onderwijs ongeveer 700 miljoen euro moeten opleveren, waar dit geld aan uitgegeven zal worden is tot dusver niet bekend.

Of de basisbeurs terugkeert hangt volgens insiders af van de ChristenUnie en het CDA en hoeveel daadkracht zij achter hun verkiezingsbeloften zetten.

Deel dit artikel: