Faculteit der Letteren vreest voor onderwijskwaliteit door reorganisatie

Letteren Vooruit maakt zich zorgen over de kwaliteit van alfastudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De zorgen zijn ontstaan door de reorganisatie die de faculteit de komende jaren door wil voeren.

Een van de maatregelen is dat opleidingen in clusters worden samengevoegd. De clusterbesturen krijgen door de bezuinigingen minder budget. Hierdoor zullen vakken worden samengevoegd of geschrapt. Voor docenten en studenten zal dit gevolgen hebben.

Dat de bezuinigingen er komen, staat bijna vast. Ze zijn door het College van Bestuur van de RUG opgelegd en verwacht wordt dat het budget vanaf 2021 al met 500.000 euro teruggaat.