“Waterstand vijvers Sterrebos extreem laag”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de waterstand in de vijvers van het Sterrebos en de gracht rondom de Van Mesdagkliniek. Volgens de P v/d D lijkt de waterstand nog nooit zo laag te zijn geweest.

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. “De lage waterstand baart ons zorgen. Net als verscheidene buurtbewoners vrezen wij ook voor de aanwezige flora en fauna in het gebied die van het water afhankelijk zijn en vragen het college actie te ondernemen”, aldus gemeenteraadslid Gerjan Kelder.

Volgens de P v/d D geeft de gemeente de schuld aan de droogte in de maand juli terwijl het KNMI spreekt over een extreem natte maand juli. Kelder vervolgt: “Dit is een opvallende tegenstelling. Het kan volgens ons niet zo zijn dat het overal in de gemeente extreem nat is geweest alleen niet in de omgeving van het Sterrebos”.

Na gesprekken met het waterschap Hunze en Aa’s komt Kelder tot de conclusie dat het probleem is ontstaan bij de sloop van de rijksgebouwen aan de Kemkersberg: “Bij de verwijdering van de fundering van deze gebouwen is mogelijk de leemlaag niet goed afgedicht waardoor er een lek is ontstaan. Wij vragen het college of dit vermoeden juist is en zo ja, hoe het college gaat handelen om dit lek te dichten”.