Meepraten over Astraat-Brugstraat-Munnekeholm

nieuws

Deze woensdag is er van 14.00 tot 21.00 uur een zogenoemd Binnenstadcafé in de hal van het gebouw aan Zuiderdiep 98 waarbij stadjers hun mening kunnen geven over de herinrichting van de Astraat-Brugstraat-Munnekeholm

Meest in het oog springend in het concept inrichtingsplan zijn de aanpassingen aan het wegprofiel. In het gebied gaat de gele steen overheersen. Op de langere stukken van de route is in het midden een rijbaan met een breedte van 3,5 meter, met daarnaast voor drukke momenten een extra ruimte aan beide zijden van een halve meter.

De trottoirs worden een stuk breder dan nu het geval is, waardoor meer ruimte ontstaat voor voetgangers en voor verblijf. Aan de kopse kanten van de straten en bij de brug maken verkeersdeelnemers gebruik van dezelfde ruimte.