Partij voor de Dieren vreest meer vliegtuigoverlast

nieuws
Foto: "Boeing 737-300 Aegean SX-BGW". Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boeing_737-300_Aegean_SX-BGW.jpg#/media/File:Boeing_737-300_Aegean_SX-BGW.jpg

De statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de mogelijke toename van het aantal laagvliegende Boeing-toestellen over de provincie.

Dat heeft te maken met de uitbreiding van Lelystad Airport en de hiermee samenhangende milieu- en geluidsoverlast. De vliegroutes lopen vermoedelijk grotendeels door het luchtruim boven Groningen. Omdat de routes onder die van Schiphol moeten blijven, gaan de vliegtuigen op een lagere hoogte vliegen.

De partij heeft vragen gesteld aan het college. Statenlid Kirsten de Wrede vraagt zich af wat dit voor impact gaat hebben voor mens en milieu in Groningen. De Partij voor de Dieren wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de instandhouding en de uitbreiding van de vliegbewegingen rond Groningen Airport Eelde.