Meer ruimte voor stadjers in de bijstand

Mensen met een bijstanduitkering krijgen straks meer ruimte om bij te verdienen of krijgen een ontheffing van de sollicitatieplicht. Ook krijgen ze intensievere begeleiding. Deze plannen zijn vandaag gepresenteerd door wethouder Mattias Gijsbertsen. Met de nieuwe aanpak loopt Groningen, samen met Tilburg, Utrecht en Wageningen landelijk gezien voorop.

Voor het experiment “Bijstand op maat” heeft Groningen de laatste jaren intensief gelobbyd in Den Haag. “Het is tragisch om te zien dat het zo ingewikkeld is om veranderingen in de sociale zekerheid gedaan te krijgen”, zucht wethouder Gijsbertsen.

Binnenkort krijgen 1000 mensen met een bijstanduitkering een brief waarin ze worden uitgenodigd deel te nemen. De helft van deze 1000 mensen worden ingedeeld in vijf groepen. De eerste groep heeft tijdens het project geen arbeidsplicht, de tweede krijgt intensieve begeleiding, de derde mag meer bijverdienen en de vierde mag kiezen in welke van de eerste drie groepen ze willen deelnemen. Voor de vijfde groep, de controlegroep, blijft alles bij het oude. De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar de effecten op bijvoorbeeld uitstroming, welzijn en het vinden van werk.

Als de raad binnenkort akkoord gaat met het project kan het op 1 juli van start gaan.