Diftar sneuvelt, misschien in 2019

nieuws

Het voorstel van het college om diftar in te voeren heeft het niet gehaald. GroenLinks, D66 , PvdD en VVD waren voor. Alle andere partijen waren het met het  voorstel oneens. Wethouder van Keulen trok het voorstel in.

Wethouder Joost van Keulen zegde de raad toe dat deze raadsperiode het voorstel niet meer op tafel komt. Het is aan een nieuwe raad om daar over te beslissen. Veel fracties zijn het ermee eens dat de vervuiler moet betalen, maar vinden dit voorstel niet compleet genoeg, Niet iedere stadjer is in staat zijn afval goed te scheiden en het voorstel pakt dus oneerlijk uit, volgens sommigen. De voorgestelde maatregelen beoordeelden een aantal fracties als te vaag.

Van Keulen gaat met de raad in gesprek over verbeteringen in het afvalbehandelingsplan en het vergroten van het draagvlak van maatregelen. Moties voor een duidelijker voorlichting op de gemeentelijke website, gratis bakfietsen en aanhangers voor grof vuil, het gratis ophalen van tuinafval en meer inspanning om zwerfvuil op te ruimen werden door de raad aangenomen.