Advies gevraagd locatie brandweerkazerne Haren

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Gedeputeerde Staten van Groningen vragen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio om een advies over het besluit van de gemeenteraad van Haren over de locatie voor een nieuwe brandweerkazerne.

De huidige locatie aan de Westerse Drift is als door het gemeentebestuur van Haren als voorkeurslocatie vastgesteld. Daardoor is er indirect een keuze gemaakt voor het scheiden van de brandweer en de gemeentewerf op deze locatie. De colleges van de gemeenten Groningen en Ten Boer hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Haren.

Het raadsbesluit en de verklaringen van bezwaar van Groningen en Ten Boer zijn door de gemeente Haren ter goedkeuring aan de Provincie voorgelegd.