Forse stijging deelnemers Stadjerspas

Steeds meer Groningers maken gebruik van de Stadjerspas. In 2014 waren het er vijfduizend, dit jaar al 13 duizend. Met de pas kunnen mensen die het niet te breed hebben, korting krijgen bij diverse winkels en sportverenigingen.

Het Stadsbestuur wil volgend jaar meer aandacht schenken aan mensen die in armoede leven. Vooral kinderen en jongeren moeten meer kansen krijgen. Op dit moment krijgen 500 kinderen gezonde schoollunches en zijn 500 fietsen verstrekt aan kinderen en jongeren zonder rijwiel.

De gemeente wil komend jaar meer ruchtbaarheid aan voorzieningen voor minima geven. Zo kunnen mensen die deze hulp nodig hebben, daar ook daadwerkelijk gebruik van maken.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *