Betere inspraak Oosterhamriktracé

Het stadsbestuur wil de bewoners rond het Oosterhamriktracé meer betrekken bij de plannen om ook auto’s toe te staan via de huidige busbaan te rijden.

Er komt een informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade, en de bewoners krijgen alle voorgenomen besluiten eerst voorgelegd. Ze krijgen ook inzicht in het verkeersplan en de begroting. De bewoners zijn fel tegen de plannen en voelen zich niet serieus genomen door het stadsbestuur. Oud-burgemeester Emme Groot uit Delfzijl is ingehuurd als onafhankelijk begeleider. Hij moet ervoor zorgen dat de afspraken worden nagekomen.

Vanwege de toenemende drukte bij het UMCG ontstond het idee om de busbaan open te stellen voor auto’s. Zo wordt de stad beter bereikbaar vanaf de Oostelijke Ringweg.