Wethouder Gijsbertsen stemt tegen uitbreiding vliegveld Eelde

nieuws
Bron foto: Bitfreak / Flickr / CC 2.0-by-nc-sa

Wethouder Gijsbertsen heeft tegen uitbreiding van Airport Eelde gestemd. Hij heeft twijfels of het vliegveld op de lange termijn kan voortbestaan, gezien de huidige en toekomstige concurrentie en de te verwachten externe ontwikkelingen.

Gijsbertsen heeft ook twijfels bij het groene karakter van vliegveld Eelde. Het college stelt als eis aan investeringen dat er ook naar verhouding geïnvesteerd wordt in groene duurzame mobiliteit.

Gijsbertsen wacht de raadbesluitvorming over vliegveld Eelde af en zal samen met zijn collega’s uitvoering geven aan de koers die de gemeenteraad uitzet.