Subsidie voor beschermd wonen en opvang

nieuws

De gemeente gaat voor 400.000 euro aan zorg inkopen bij zeven verschillende projecten. Het gaat om nieuwe vormen van dagbesteding en wonen voor kwetsbare Groningers.

De zeven projecten  in de stad en provincie Groningen geven op een vernieuwende manier invulling aan beschermd wonen en opvang. Het draait niet alleen om verzorging en onderdak, maar ook om begeleiding naar een opleiding, werk of zelfstandig bestaan, en het vergroten van het sociale netwerk.

Een daarvan, ZIENN, biedt dakloze jongeren een instapwoning aan. NOVO en Stichting Stoot willen het sociale netwerk van klanten vergroten via sport en bewegen. Vier andere projecten hebben betrekking op het combineren van wonen en werken.