Spoeddebat over Bed, Bad, Brood

Het stopzetten van het overleg over Bed Bad en Brood, door staatssecretaris Dijkhoff, is voor de fracties van D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks in Groningen reden om een  actualiteitendebat aan te vragen.

Bed, bad en brood is opvang voor mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Mensen voor wie de asielprocedure is afgewezen en afgerond. De opvang in deze locaties is vaak van korte duur. Maar er verblijven er ook mensen wel terug willen, maar dit niet kunnen vanwege bijvoorbeeld het ontbreken van de juiste papieren. Of omdat het land van herkomst niet meewerkt aan terugkeer.

In Groningen wordt al jaren met succes ook begeleiding aan de drie B’s toegevoegd. De ervaring leert dat mensen daardoor wel met succes de volgende stap kunnen zetten. Groningen heeft zich altijd verzet tegen de centraal aangestuurde sobere opvang zonder begeleiding  omdat het niet bieden van begeleiding er voor zorgt dat mensen uiteindelijk op straat terecht komen.

De fracties van D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks willen dit laatste voorkomen. De fracties willen van wethouder Schroor weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat het akkoord niet bereikt is en wat de consequenties hiervan zijn voor de huidige gebruikers.