Nobelprijswinnaar Ben Feringa ereburger van de stad

Ben Feringa, die onlangs de Nobelprijs voor scheikunde kreeg, is benoemd tot ereburger van de gemeente Groningen. Dat gebeurde in de Martinikerk door burgemeester Peter den Oudsten.

De onderzoeksgroep Feringa kreeg de erepenning van de stad Groningen. De gemeente wil zo de waardering uitspreken voor de verdiensten van de onderzoeksgroep Feringa voor zowel de stad als de universiteit.

Feringa kreeg de Nobelprijs vanwege de ontwikkeling van een moleculaire motor. Zowel de benoeming tot Ereburger als de uitreiking van de Erepenning vond plaats na de Nobel Prize Lecture van Feringa.