Nieuwe busstation moet in 2021 klaar zijn

Het complete busstation aan de Stationsweg wordt definitief verplaatst naar de zuidzijde van het hoofdstation. Dat hebben de gemeente en de partijen die samenwerken in de spoorzone woensdag bekendgemaakt.

Het nieuwe busstation moet in 2021 gereed zijn voor gebruik. De verplaatsing van het busstation is nodig omdat er aan de noordzijde van het hoofdstation onvoldoende plek is voor de noodzakelijke uitbreiding. Bovendien wordt het steeds drukker op de Stationsweg en de Werkmanbrug.

Het nieuwe busstation krijgt een lange, gestrekte vorm. Het voordeel hiervan is dat de reizigers de busbaan niet hoeven over te steken. Zij kunnen direct gebruik maken van de nieuwe reizigerstunnel of de fietsenstalling aan de zuidzijde. Zo komt er één OV-knooppunt, voor zowel bus- als treinreizigers.

Het besluit heeft grote gevolgen voor de Rivierenbuurt. Op woensdag 16 november is er een inloopbijeenkomst over de plannen in de Puddingfabriek.