De zoektocht naar de Bruine Lijster

De afgelopen dagen waren er veel mensen in Beijum te vinden voor maar één ding, de Bruine Lijster spotten. Op dinsdag 8 november is de vogel laat in de middag voor het eerst gespot. 

Woensdag 9 november was het hoogtepunt en probeerden honderd vogelliefhebbers de lijsterl te spotten, en met succes.

Deze soort broedt in Midden-Siberië in de taigabossen tot aan de grens met de toendra. De vogel is een uiterst zeldzame dwaalgast in Nederland. Er zijn twee bevestigde waarnemingen, uit 1899 en 1955. En nu dus ook in 2016.