CU en SP stellen vragen over op straat gezette kinderen

nieuws

De fracties van de ChristenUnie en de SP stellen burgemeester Den Oudsten vragen over op straat gezette kinderen, nadat hun ouders vanwege hennepteelt uit huis werden gezet. De partijen willen weten waarom voor de kinderen geen vervangende woonruimte is gevonden en hoe Den Oudsten soortgelijke situaties gaat voorkomen.

Het gezin vroeg bij de gezamenlijke woningbouwcorporaties urgentie voor een huurwoning aan. De urgentie is afgewezen omdat in het Hennepconvenant staat dat mensen geen recht hebben op een sociale huurwoning, binnen 2 jaar na constatering van hennepteelt in huis. De fracties willen weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat deze kinderen met hun beide ouders de afgelopen maanden op een bootje hebben moeten leven, ondanks signalen van de gezinscoach en de inzet van het Leger des Heils, SP-raadslid Bob de Greef: “Vorige week vertelde Den Oudsten nog dat altijd het WIJ-team wordt ingeschakeld om te voorkomen dat gezinnen afglijden wanneer er in situaties van geconstateerde hennepteelt kinderen betrokken zijn”.

Het NRC publiceerde uitgebreid over de kwestie. Een woordvoerder liet woensdag weten dat er een fout was gemaakt die hersteld wordt.