Consternatie over aanbesteding fietsparkeren

Er is ophef over het aanbesteden van het fietsparkeren in de stad. Op dit moment is het beheer van het stallen van fietsen in het stadsbalkon, bij de bieb en de Euroborg, uitbesteed aan Werkpro.

Het stadsbestuur wil het beheer nu Europees aanbesteden, omdat de regels dat voorschrijven. In veel andere steden hoeft dat niet: daar is het beheer uitbesteed aan sociale werkplaatsen of krijgt de beheerder gewoon subsidie. Op dit moment krijgt WerkPro 870.000 euro voor het beheer van de stallingen. De gemeente wil daarop 170.000 euro bezuinigen. Toch wil de gemeente de kwaliteit verbeteren.

De gevolgen voor het personeel zijn nog niet bekend. Het stadsbestuur zegt overigens dat iedereen moet meedoen aan het arbeidsproces. Werkpro heeft een zeer divers personeelsbestand. De leiding maakt zich zorgen over hun toekomst.

Woensdagavond praat de gemeenteraad over het aanbesteden van de fietsenstallingen.