Groningse overheden verwerpen gasbesluit Kamp

De Groningse overheden verwerpen het gasbesluit van minister Kamp. Het besluit over de gaswinning uit het Groningenveld is niet verantwoord en veilig. Een winningsniveau van 24 miljard kubieke meter levert teveel onzekerheid  en onduidelijkheid op.

Met de veiligheid, het voorkomen van schade, de maatschappelijke impact en de gevolgen voor leefbaarheid en economie wordt onvoldoende rekening gehouden. De provincie, gemeenten, waterschappen en Veiligheidsregio Groningen geven deze punten aan in hun zienswijzen op het besluit. Ook wil de regio dat de regie verder verschuift van NAM en CVW naar de Nationaal Coördinator, Op die manier kan beter worden gewerkt aan herstel van vertrouwen.

Uit het RUG onderzoek ‘Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers’ blijkt een duidelijk verband tussen het optreden van schade aan gebouwen, veiligheidsbeleving en gezondheidsklachten. Uit onderzoek blijkt een grotere vertrekwens en zorgen over de waarde van het eigen bezit. Inwoners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de gaswinning op het cultureel erfgoed en de veiligheid van industriële installaties en infrastructuur. Daar wordt in het ontwerp-instemmingsbesluit onvoldoende rekening mee gehouden.