6000 Euro voor onderzoek onafhankelijk Haren

De gemeente Haren draagt 6000,- euro bij voor een onderzoek naar de financiële gezondheid van Haren. Het verzoek voor een bijdrage kwam van het Burgercomité Haren. Het argument dat Haren financieel ongezond zou zijn, vindt zij onvoldoende onderbouwd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het COELO.

Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden is onderdeel van de faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en  moet de vraag beantwoorden in hoeverre financiële overwegingen een goed argument vormen voor de door de provincie voorgestelde samenvoeging. Meegenomen worden twee recente onderzoeken van Deloitte (de ‘stresstest’ en de rapportage financieel onderzoek gemeente Haren), en de door de gemeenteraad van Haren gedane ombuigingsvoorstellen.

Het onderzoek van het COELO kost ongeveer € 14.000,-. De subsidie is verleend omdat  het bestuur van Haren zelfstandig wil blijven, het gaat  om een burgerinitiatief en het onderzoek wordt verricht door een gezaghebbend en onafhankelijk instituut zonder enig winstoogmerk. De resultaten van het onderzoek worden eind augustus verwacht.