Werkloosheid in Stad ten opzichte van vorig jaar gestegen

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de stad Groningen is in vergelijking met juni vorig jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind juni stonden in de gemeente Groningen 5.006 mensen geregistreerd als werkloos. In juni vorig jaar waren dit nog 4.680. Dat het aantal nu hoger ligt komt naar alle waarschijnlijkheid door een aantal grote faillissementen in de detailhandel.

De werkloosheid neemt sinds een aantal maanden wel af. In mei van dit jaar waren er nog 5.120 mensen met een WW-uitkering. In vergelijking met de nieuwe cijfers komt dit neer op een afname van 2,2 procent.