Genoeg woningen voor Warmtestad

nieuws

De vier grote woningcorporaties in de stad hebben een overeenkomst gesloten met WarmteStad, voor aansluiting op het Warmtenet Noordwest. Het gaat om Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters.

Daarmee worden voldoende woningen aangesloten om te kunnen beginnen met het project. Het Warmtenet levert duurzame en betaalbare warmte aan meer dan tienduizend huishoudens. Om te starten met het project zijn minstens 3500 huishoudens nodig.

Het is de bedoeling om over twee jaar de eerste warmte te leveren aan woningen in Paddepoel en Selwerd, en de kennisinstellingen op Zernike. De gemeenteraad neemt op 8 juni een besluit over het project.

Deel dit artikel: