Gemeente gaat problemen busbrug aanpakken

De gemeente lijkt gehoor te geven aan de oproep van buurtbewoners in de wijk Laanhuizen om de overlast van de nieuwe busbrug over de Paterswoldseweg aan te pakken. “Er zijn een aantal concrete toezeggingen gedaan.”

Vorige maand trokken de bewoners van de Koeriersterweg aan de bel bij OOG TV. Voor de camera vertelde men dat de nieuwe brug voor flink wat geluidsoverlast en trillingen zorgt, en dat ook het uitzicht flink verpest is. Naar aanleiding van de reportage, en veertig handtekeningen die bij de gemeente werden ingediend, is wethouder Paul de Rook (D66) in gesprek gegaan met de bewoners.

Geluidsmetingen in woningen
“Op een aantal van onze punten zijn toezeggingen gedaan”, zegt bewoonster Audrey Wijnberg. “Zo zullen in twee woningen Decibel-metingen worden verricht met speciale apparatuur. Daarnaast gaat bekeken worden of de bussen ook langzamer over de brug kunnen rijden. De wethouder heeft beloofd dat hij hierover in gesprek gaat met het OV-bureau.”

“Probleem zal te zijner tijd afnemen”
De busbrug werd begin mei in gebruik genomen en maakt onderdeel uit van de nieuwe HOV-as waardoor reizigers sneller op het Hoofdstation zijn. “Het grote probleem zit hem in de aansluiting van de brug met het asfalt. Dat zorgt voor een bonkend geluid. Een projectleider heeft overigens tijdens het gesprek laten weten dat dit geluid te zijner tijd zal afnemen. Hij heeft uitgelegd dat deze zogenaamde drempel dan iets naar beneden gezakt zal zijn, waardoor er minder lawaai ontstaat als een bus de aansluiting passeert.”

Bomen, struiken en bosschages
Wat betreft het uitzicht heeft de wethouder aangegeven dat hij wil kijken of de spandoeken en reclameborden op de brug verwijderd kunnen worden, en of er de komende tijd ook bomen, struiken bosschages geplant kunnen worden. “Voorlopig zijn we in ieder geval tevreden met deze afspraken. We hebben afgesproken dat we na de zomervakantie weer om tafel gaan zitten om te kijken hoe het er dan voor staat.”

Deel dit artikel: