Stadsbestuur wil extremisme vroeg signaleren

Het stadsbestuur  wil een informatiesysteem opzetten, en zo de kennis over jihadisme en radicalisering vergroten. Zo hoopt ze extremisme vroeg te signaleren

Het is de grote angst van elk stadsbestuur: een kleine groep of een enkeling die zich afwendt van de samenleving en een bedreiging vormt voor de veiligheid en rechtsorde. Bij jihadistisch extremisme is dat bijvoorbeeld het geval. Het stadsbestuur wil professionals opleiden die moeten voorkomen dat mensen radicaliseren of uitreizen. Zij doet dat met het Openbaar Ministerie, politie, scholen, WIJ teams en tal van maatschappelijke organisaties in Groningen. Ze leert van ervaringen van andere steden en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

In het kader van het ‘Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’ word dit jaar een aantal keren een opleidingsweek voor professionals georganiseerd.

Deel dit artikel: