René Paas toegezongen bij installatie

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten is René Paas geïnstalleerd als Commissaris van de Koning. Hij werd door de Statenleden toegezongen met het Grönnens Laid.

Daarna volgden toespraken van vice-voorzitter Romke Visser, loco-commissaris Henk Staghouwer en Clemens Cornielje (Commissaris van de Koning in Gelderland namens de Kring van Commissarissen).

De burgemeester van Groningen Peter den Oudsten ging in zijn bijdrage in op de verhouding tussen de provincie en de Groninger gemeenten.

Commissaris Paas liet weten dat hij zich welkom voelde en zich vereerd voelde: ‘Ik heb er zin in’.

Deel dit artikel: