Stad maakt afspraken met Corporaties

Wethouder Roeland van der Schaaf heeft met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt.

Zo zijn er afspraken over de hoogte van de huur, over groene investeringen en over nieuwbouw. Ook is er gesproken over de wachttijd voor sociale huurwoningen, die is de afgelopen tijd weer opgelopen. Alle woningbouwverenigingen uit de stad doen mee. De woonlasten nemen toe maar de inkomens, met name aan de onderkant, juist niet. De corporaties zullen de huren niet of weinig verhogen voor de onderkant van de markt.

De wethouder is tevreden over de overeenkomst.