‘Niet In Mijn Naam’ is tegen Nederlandse bombardementen op Syrië

De Nederlandse regering moet stoppen met Syrië te bombarderen, dat is het doel van de nieuwe actie ‘Niet In Mijn Naam’ van ROOD. De jonge actievoerders willen landelijk de regering oproepen om eerder meer humanitaire hulp te bieden aan Syrië. Volgens ROOD is dat belangrijker dan bommen gooien.

Jong in de SP heeft afgelopen woensdag een protestfilmpje gelanceerd. Met behulp van een protestbord waar ‘niet in mijn naam’ op staat, spreken Groningse jongeren zich uit tegen de Nederlandse bombardementen op Syrië. Ondertussen heeft het filmpje al heel veel reacties en 7000 views gekregen.

Woensdag 9 maart wordt er een actieavond georganiseerd waar je kan meedenken over nieuwe acties rond de bombardementen.