Actieplan tegen verkeerslawaai op koers

In Groningen staan bijna 4.000 woningen bloot aan een geluidsbelasting van 65 decibel of hoger vanwege verkeerslawaai. De woningen liggen aan 47 drukke gemeentelijke wegen.

Dat blijkt uit het Actieplan wegverkeerslawaai, dat de gemeente heeft ingeleverd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uit het actieplan moet blijken of de maatregelen van de gemeente tegen te hoge geluidsbelasting goed op koers liggen. Volgens het stadsbestuur is dat inderdaad het geval.

Voor 36 van de 47 wegen zijn maatregelen uitgevoerd of voorbereid, zoals verkeersmaatregelen, het leggen van stil asfalt of sanering van woningen. De gemeente krijgt daar subsidie voor van het rijk.

Deel dit artikel:
Adverteren?