Tweede Kamer wil subsidie aardbevingsschade behouden

nieuws
Foto: flickr.com/photos/-jvl-/

De Tweede Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met behoud van de waardevermeerderingsregeling. De initiatiefnemers van de handtekeningenactie Wees Geen Kniepert zijn daar erg blij mee.

Het platform van politieke partijen en maatschappelijke organisaties haalde de afgelopen weken 3.200 handtekeningen op van mensen die willen dat de compensatie behouden blijft. Wie minstens 1.000 euro aardbevingsschade had kon maximaal 4.000 euro subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Kamp wilde de regeling afschaffen omdat de beschikbare pot met 125 miljoen inmiddels bijna leeg is.

De Tweede Kamer stemde tegen een motie van GroenLinks om de gaswinning van de huidige 27 miljard kuub per jaar te verminderen. Dat geldt ook voor een motie waarin wordt gevraagd om minder export van aardgas naar het buitenland. Wel is een motie aangenomen die pleit voor meer onderzoek naar de gevolgen van gaswinning in het aardbevingsgebied.