Stad voert participatiewet uit

De gemeente Groningen voert volgens wethouder Mattias Gijsbertsen de participatiewet gewoon uit.

Volgens de participatiewet moeten mensen in de bijstand een verplichte tegenprestatie leveren. Staatssecretaris Jetta Kleinsma is ontevreden omdat volgens haar een dertigtal gemeentes geen tegenprestatie verlangen van mensen met een bijstandsuitkering. De wet is niet onomstreden, veel gemeentes zeggen geen geld te hebben om de wet te handhaven. Het stadsbestuur heeft de verordening nu aangepast.

Staatssecretaris Kleinsma gaat nu met de weigergemeentes in gesprek.