Stad koopt Jeugdhulp in

De gemeente Groningen heeft samen met 22 andere Groningse gemeentes voor 122 miljoen euro jeugdhulp ingekocht.

Het pakket is breed en omvat onder meer, psychische hulp jeugdbescherming, reclassering, verblijf voor gehandicapte kinderen, dagbehandeling en ambulante inzet. Het totale budget jeugdhulp voor de 23 gemeentes is 163 miljoen euro. Er blijft 41 miljoen euro over voor de afzonderlijke gemeenten om de persoonsgebonden budgetten te financieren. De overheveling van de jeugdhulp naar de gemeentes betekende ook een korting op het budget van 10 miljoen euro.

De stad rekent op de Wij-teams om de toegang tot de jeugdhulp regelen. De bezetting van de Wij-teams is in april op orde denkt het stadsbestuur.