Geen overeenstemming over Bed Bad en Brood

Er is nog steeds geen overeenstemming tussen de gemeentes die een Bed Bad en Broodvoorziening hebben voor vluchtelingen, en de minister.

De minister wilde dat de gemeentes de voorzieningen zouden sluiten, maar de kamer greep in. De minister wil nu dat alles in een Bed Bad en Brood is gericht op terugkeer naar het land van herkomst. In de praktijk blijkt echter dat er voor sommigen in een bbbvoorziening andere mogelijkheden zijn. De minister vindt dat illegalen maar een beperkte tijd in de BBB  mogen blijven, dan kunnen sommige procedures niet afgerond worden, tot ongenoegen van de gemeentes. PVDA en VVD in de Tweede Kamer hebben afgesproken dat er in november een akkoord zou zijn maar dat is er dus nog niet.

De minister praat verder over de kwestie met de Vereniging Nederlandse Gemeentes