Aangepast Forum veilig voor bevingen

Een aangepast Groninger Forum voldoet straks aan alle eisen die gesteld worden aan aardbevingsbestendigheid. Een team van de BAM, de gemeente en ingenieursbureau ABT heeft de plannen klaar, na negen maanden rekenen.

De muren aan de kopse kanten van het gebouw worden sterker en er komen ook minder ramen en deuren in. Pilaren in de parkeergarage worden steviger. De muren onder die kopse kanten worden vervangen door sterkere muren met meer wapening en sterker beton. De wanden op de verdiepingen worden een geheel, en niet, zoals eerder de bedoeling was, van aan elkaar verbonden prefab elementen. De staalconstructie wordt zwaarder, met name boven in het gebouw.

De NAM betaalt 68 miljoen euro. Van dat geld worden de meerkosten en de vertragingskosten betaald. Voor dat bedrag moet de gemeente het doen.  Men verwacht eind 2018 klaar te zijn met de bouw. In 2019 gaat het Forum open voor het publiek.