Sontbrug eerder klaar, 19 augustus open

De Sontbrug wordt volgende week woensdag, 19 augustus, officieel geopend. En dat is veel vroeger dan gepland, eerst zou de brug in december klaar zijn, toen in september en nu aanstaande woensdag .

Ook de kosten vielen mee, eerst 30 daarna 24 miljoen. En zo ontstaat een nieuwe, belangrijke verkeersader voor Groningen. Het Sontwegtracé is de rechtstreekse verbinding van Meerstad met hartje Stad. Maar ook is de brug van belang wanneer straks de zuidelijke ringweg wordt opgeknapt. De automobilisten kunnen dan het tracé als alternatieve route nemen.

De brug wordt een belangrijke verbinding voor iedereen die vanuit het oosten richting binnenstad wil. De brug is, met 400 meter, ook de langste brug van Groningen.