Alfa-college begint met zomerschool

Het Alfa-college start dit jaar met een pilot zomerschool. Dit gebeurt in de laatste twee weken vóór de zomervakantie, van 22 juni t/m 3 juli.

De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die een diploma halen op het vmbo of bij een zogeheten Entree-opleiding, met een onvoldoende op Nederlands of rekenen. Tijdens de zomerschool moeten deze leerlingen, ondanks hun onvoldoende, toch weer zin krijgen in Nederlands of rekenen, zodat ze met een voorsprong aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Het pedagogisch klimaat van de zomerschool is gericht op motivatie en leren met plezier. De docenten gaan de leerlingen op creatieve, sportieve of culinaire wijze uitdagen met rekenen of taal. Leerlingen die in het nieuwe schooljaar starten met een mbo-opleiding op niveau 2 kunnen op de zomerschool terecht, en het is nog gratis ook.

Deel dit artikel: