Kabinet neemt aanbevelingen Onderzoek Veiligheidsraad over

Het kabinet volgt alle aanbevelingen op die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft gedaan in haar rapport over de risico’s van aardbevingen in Groningen.

Dit staat in de kabinetsreactie die minister Kamp van Economische Zaken donderdag aan de Tweede Kamer heeft gezonden. In deze reactie onderschrijft het kabinet de conclusies van de Raad en geeft zij aan op welke wijze concrete invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen.

Borging van het veiligheidsbelang, meer inspraak voor de bewoners en het wettelijk en organisatorisch versterken van de onafhankelijkheid van het toezicht staan daarbij centraal.