De stad alert op overgang zorg

De stad heeft een team klaar staan dat in kan grijpen bij eventuele calamiteiten bij de overgang van de zorgtaken van rijk provincie naar de gemeente.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, huishoudelijke hulp, de AWBZ en de jeugdzorg gaan per 1 januari over naar de gemeente. Langdurige zorg zoals bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en ziekenhuizen blijft bij het rijk. De gemeente Groningen heeft met alle instellingen in de zorg overeenkomsten gesloten, Er staat een team klaar voor als er iets niet goed gaat.

De overheveling gaat gepaard met bezuinigingen. Mantelzorg moet duurdere zorg vervangen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Huishoudelijke hulp moet afgebouwd worden maar er is afgesproken dat 2015 een overgangsjaar is, alle huishoudelijke hulp zoals die nu is is gegarandeerd.